Düşündürücü yazılar, Düşündüren yazılar, Güzel sözler